WAT IS UMTS?

UMTS staat voor: Universal Mobile Telecommunication System. UMTS is een derde generatie draadloos systeem voor mobiele communicatie en kan als opvolger van GSM worden gezien. De standaard is nog in ontwikkeling.

WAT KAN IK ERMEE?

Een UMTS-toestel zal in mogelijkheden een combinatie kunnen zijn van een PC en een GSM-telefoon.
Door UMTS komen multi-mediatoepassingen binnen het bereik van mobiele telefoons.
Daarvoor zijn wel nieuwe toestellen nodig.
Bij toepassingen via UMTS kunt u denken aan:

HOE GAAT UMTS WERKEN?

UTMS is één van de nieuwe standaarden voor de derde generatie mobiele telecommunicatie (3G) die bekend staan onder de verzamelnaam IMT-2000. (International Mobile Telecommunication 2000)
De IMT-2000 standaarden zijn tot stand gekomen onder toezicht van de ITU, een VN-organisatie die afspraken maakt over de toepassing van het radiospectrum.
Om er zeker van te zijn dat de volgende mobiele systemen door heel Europa gebruikt kunnen worden, hebben de EU landen afgesproken dat ieder land in ieder geval voor 1 vergunning het gebruik van de UMTS standaard verplicht stelt.

UMTS gebruikt een andere techniek dan GSM. Daarom kan een GSM-toestel niet worden gebruikt voor de UMTS-diensten. Omgekeerd wordt er wel voor gezorgd dat een UMTS-toestel gebruik kan maken van een GSM-net. Dat is met name van belang voor die gebieden waar nog geen UMTS-dekking is.

UMTS heeft een grotere doorgiftecapaciteit en is daarom uiterst geschikt voor de verzending van de elektronische gegevensbestanden zoals bij audio- en videoservices.

UMTS werkt met een veel grotere doorgifte van gegevens per tijdseenheid (breedband) dan bij GSM mogelijk is.
De huidige tweede genaratie telefoons in Europa kunnen slechts 9,6 Kb per seconde verwerken. Een UMTS-telefoon kan in theorie 2 Mb per seconde verwerken.

De Europese Commissie verwacht dat basisdiensten voor UMTS tot snelheden van 2 Mb/s in 2002 beschikbaar zullen zijn. Volwaardige UMTS-diensten worden echter niet veel eerder dan in 2005 verwacht…

Uit recent onderzoek (Dialogic) is gebleken dat veel mediabedrijven niet direct gebruik denken te maken van breedbandige mobiele toepassingen. Voorlopig gaat de interesse meer uit naar GSM met WAP of GPRS.
Zowel WAP als GPRS kunnen gezien worden als een overgangsfase naar UMTS, aldus VECAI.

Partijen als Nokia, Ericsson, Alcatel, KPN en Philips nemen in Nederland het voortouw bij de ontwikkeling van nieuwe mobiele randapparatuur en diensten.
KPN Research en KPN mobile testen -in samenwerking met Nokia- een aantal derde generatie mobiele toepassingen.
Zo ontwikkelde KPN-Research EasyGuide: een handige UMTS-dienst voor toeristen in een vreemde stad.

HOE WORDEN VERGUNNINGEN VOOR UMTS VERLEEND?

Mobiele systemen zoals UMTS en GSM maken gebruik van radiofrequenties waarvoor een vergunning verplicht is. In internationaal verband zijn frequenties aangewezen voor UMTS. De binnen Nederland toegewezen frequenties zijn over 5 vergunningen verdeeld.
Twee vergunningen krijgen de beschikking over iets meer frequenties dan de overige drie.
De vergunninghouder moest aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet uiterlijk 1-1-2003 begonnen zijn met het aanbieden van diensten, al hoeft dat niet in het hele land.
Uiterlijk 1-1-2007 moeten alle plaatsen >25.000 inwoners van dekking zijn voorzien. Daarnaast moet langs alle hoofdwegen dekking worden geboden. Ook moeten de luchthavens van dekking worden voorzien. De vergunningen lopen t/m 2016. Daarna vallen de frequenties terug aan de overheid, die ze opnieuw kan verdelen.

In Europa werden/worden 2 verschillende verdelingsmechanismen voor de vergunningen gehanteerd:
· een veiling: een open, transparant en objectief middel, aldus het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
Landen als Engeland, Nederland, Duitsland en België verlenen de vergunningen op deze manier.
Zie de site van het ministerie van Verkeer en Waterstaat voor de argumentering van de keuze van dit systeem.

· de beauty contest: de ondernemingsplannen van de marktpartijen worden door een groep deskundigen beoordeeld. Degene die het beste ondernemingsplan heeft, krijgt de vergunning.
Een voorbeeld van een land dat op deze manier werkt is Frankrijk.

HOE WAS DE UMTS-VEILING IN NEDERLAND ?

Op 24 juli 2000 werd de veiling in Nederland beëindigd. Van de zes deelnemende partijen hebben de volgende operators één van de vijf vergunningen verworven:

*Kavel A Libertel N.V. fl. 1.573.000.000
*Kavel B: KPN Mobile the Netherlands fl. 1.567.000.000
*Kavel C: Dutchtone Multimedia B.V. fl. 960.000.000
*Kavel D: Telfort Holding N.V. fl. 947.600.000
*Kavel E: 3G Blue B.V. fl. 870.400.000

In totaal heeft de veiling dus ruim vijf miljard opgebracht, terwijl de verwachte opbrengst op twintig miljard geschat was….
In het Verenigd Koninkrijk eerder dit jaar heeft de biedingen op de eerste UMTS-veilingen alle verwachtingen overtroffen: bijna 40 miljard Euro werd geboden op 5 licenties, ruim 4 x zoveel als verwacht!

NUTTIGE LINKS:

Ministerie van Verkeer en Waterstaat: www.veilenvanfrequenties.nl
www.umts-forum.org
www.nrc.nl
www.financieeldagblad.nl
www.wapworld.nl
www.ericsson.nl (engels)
www.nokia.nl (engels)